Máy đo trắc địa và những thông tin cơ bản

Có lẽ trong chúng ta, ai cũng đã từng nghe qua về thuật ngữ máy[...]