Nước cất được sử dụng để làm những công việc gì?

Nước cất là gì và chúng được ứng dụng như thế nào trong cuộc sống?.[...]