kỹ sư trắc địa là gì? làm trắc địa cần sử dụng những thiết bị nào?

Kỹ sư trắc địa là gì?. Công việc mà họ cần làm cụ thể là[...]