Công ty Thắng Lợi tham dự hội thảo tại học viện kỹ thuật quân sự

Ngày 24-10 vừa qua, tại Hà Nội, đã diễn ra hội thảo khoa học với[...]