Giới thiệu thiết bị IP-S3 Topcon với Cục bản đồ quân đội

Ngày 3/8/2023, tại số 6 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Công ty Cổ[...]