Dòng rò là gì? Kiểm tra bằng cách nào?

Có lẽ trong chúng ta, ai cũng từng gặp phải trường hợp bị tê, giật[...]