Hioki ra mắt 5 mẫu cảm biến dòng điện dạng kẹp mới: CT6841A, CT6843A, CT6844A, CT6845A và CT6846A

Ngày 22/2/2022 tới đây, Hioki sẽ cho ra mắt 5 mẫu cảm biến dòng điện[...]