Máy bay không người lái chở khách đầu tiên trên thế giới

Vừa qua, EHang-184 đã chở thành chiếc máy bay không người lái chở khách đầu[...]