Vai trò của nồi hấp tiệt trùng trong phòng thí nghiệm là gì?

Nồi hấp tiệt trùng trong phòng thí nghiệm là thiết bị như thế nào?. Chúng[...]