Lý do khiến laser focus 350s của Faro được sử dụng nhiều trong pháp y

Quét laser đang nhanh chóng được chấp nhận và ngày càng trở nên phổ biến[...]