DJI ra mắt 4 sản phẩm mới liên quan đến thiết bị bay không người lái

21.3 vừa qua, DJI đã cho ra mắt 4 sản phẩm mới liên quan đến[...]