Máy đo quang phổ UV VIS là gì? Nguyên lý hoạt động

Máy đo quang phổ UV VIS là gì? Máy quang phổ UV-VIS hay còn có[...]

1 Comment

Quang phổ là gì? Các loại quang phổ

Bạn đã từng nhìn thấy quang phổ hay chưa? Bạn có từng thắc mắc quang phổ[...]