Phantom 4 RTK của DJI có thể được thay thế bằng phiên bản ‘SE’ mới

Theo leaker DealsDrone, kho dự trữ Phantom 4 RTK của DJI sẽ hết vào tháng này và[...]

Mục lục bài viết