Máy thủy chuẩn được sử dụng để làm những công việc gì?

Máy thủy chuẩn là một thiết bị được sử dụng để làm nhiều công việc[...]