Sai số trong đo đạc và cách khắc phục

Sai số trong đo đạc là gì?, có những loại sai số đo đạc nào?..Và[...]