Máy đo màu cầm tay và máy so màu quang phổ có gì khác nhau?

Hiện nay, nhiều người vẫn lầm tưởng máy đo màu cầm tay và máy so[...]