Matrice 300 với Zenmuse H20T có thể làm gì?

Có thể bạn đã biết, Matrice 300 là nền tảng máy bay không người lái[...]

3 Comments