Một chút hoài cổ về lịch sử phát triển ngành Trắc địa

Sự ra đời và phát triển của trắc địa gắn liền với sự phát triển[...]