Máy toàn đạc tự động và những ưu điểm khi sử dụng

Từ lâu, máy toàn đạc điện tử là một thiết bị cực kì quan trọng[...]