Đo góc trong trắc địa bằng thiết bị nào?

Đo góc trong trắc địa là một việc làm vô cùng quan trọng. Để đo[...]