Giá đồng hồ đo điện trung bình là bao nhiêu?

Đồng hồ đo điện có nhiều loại cùng giá bán cao thấp khác nhau. Vậy[...]