Đồng hồ đo tiếp địa dùng để làm gì?

Đồng hồ đo tiếp địa là thiết bị mà chắc hẳn trong chúng ta ai[...]