Hệ thống M30 & DJI Dock của DJI đã có mặt tại Thắng Lợi – Victory

Vừa qua, hệ thống M30 & DJI Dock mới nhất của thương hiệu DJI đã[...]