Điện từ trường và những tác hại đối với con người

Điện từ trường là một hiện tượng được tạo ra bởi các hạt mang điện[...]