Những điểm nổi bật của ampe kìm Hioki 3288

Ampe kìm Hioki 3288 là thiết bị đo và kiểm tra điện được sử dụng[...]