Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hioki IR4053-10

Các Hioki IR4053-10 là một thử điện trở cách điện kỹ thuật số cho các hệ thống quang điện. Đo điện trở cách điện chính xác và an toàn mà không bị ảnh hưởng bởi năng lượng mặt trời được tạo ra và xác định giá trị chỉ trong vòng 4 giây.

Các tính năng chính  Hioki IR4053-10

An toàn và chính xác đo điện trở cách điện PV, ngay cả trong khi tạo ra năng lượng mặt trời •, đo hiển thị Built-in PV dành riêng chức năng trong 4 giây • năm dãy (50/125/250/500 / 1000V) được xây dựng trong để đo điện trở cách điện bình thường • Được xây dựng trong năm 1000 VDC đo điện áp cho kiểm tra điện áp mở của hệ thống PV có hỗ trợ 1000 V • tích hợp chức năng so sánh • Drop bằng chứng thiết kế chịu được thả vào bê tông từ độ cao 1 mét