HỌP MẶT ĐẠI LÝ

17/Jan/2023
《TPA》 Geo

Reseller Meeting in Hanoi 22nd/Feb(Tue)

HÀ NỘI, THỨ 3 NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2023

Tầng 18, Khách sạn DAEWOO

Time   PIC Agenda
16:00-16:01 1min Hang Opening Speech / Phát biểu Khai mạc
16:01-16:07 6min Moderator Introduction all participant/ Giới thiệu các khách mời tham gia
16:07-16:22 15min Tanaka Topcon  Direction/  Định hướng của Topcon
16:22-16:37 15min Victory Victory  Direction/ Định hướng của Victory
16:37-16:45 7min Victory Introduction Victory Team/ Giới thiệu thành phần Victory
16:45-17:15 10min Anh History of LN Market Development & Sales Expansion in Japan
20min Hung LN Demo/Lịch sử phát triển thị trường LN và mở rộng bán hàng tại Nhật Bản – Bản Demo LN
17:15-17:25 10min Victory lucky draw (1st prize Tablet 2nd prize Tea cups etc)/ Bốc thăm trúng thưởng (Giải nhất máy tính bảng, Giải nhì bộ tách trà..vv)
17:25-18:05 10min Anh 3D Scanner Success Story in Japan/ Câu chuyện thành công của 3D Scanner tại Nhật Bản
30min Introduction for New GTL-1200 and Collage Site/ Giới thiệu sản mới GTL-1200 và phần mềm điều khiển Collage Site
18:15-18:30 15min Victory Random Pick/ Lựa chọn ngẫu nhiên đại lý
18:30-18:45 15min Victory Random Pick/ Lựa chọn ngẫu nhiên đại lý
19:00 1 min Victory Opening Speech/ Phát biểu khai mạc
      Toast/ 
      Pleasant Talk 
      Karaoke
    Victory Closing Speech/ Phát biểu bế mạc

Reseller Meeting in HCM 24th/Feb(Fri)

HỒ CHÍ MINH, THỨ 6 NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 2023

Khách sạn Little Door 

Time   PIC Agenda
16:00-16:01  1min Hang Opening Speech / Phát biểu Khai mạc
16:01-16:07 6min Moderator Introduction all participant/ Giới thiệu khách mời tham gia
16:07-16:22 15min Tanaka Topcon  Direction/ Định hướng của Topcon
16:22-16:37 15min Victory Victory  Direction/ Định hướng của Victory
16:37-16:45 7min Victory Introduction Victory Team/ Giới thiệu Công ty Victory
16:45-17:15 10min Truong History of LN Market Development & Sales Expansion in Japan
20min Anh LN Demo/Lịch sử phát triển thị trường LN và mở rộng bán hàng tại Nhật Bản – Bản Demo LN
17:15-17:25 10min Victory lucky draw (1st prize Tablet 2nd prize Tea cups etc)/ Bốc thăm may mắn (Giải nhất máy tính bảng, Giải nhì bộ tách trà..vv)
17:25-18:05 10min Anh 3D Scanner Success Story in Japan/ Câu chuyện thành công của máy quét 3D tại Nhật Bản
30min Introduction for New GTL-1200 and Collage Site/ Giới thiệu sản mới GTL-1200 mới và phần mềm điều khiển Collage Site
18:15-18:30 15min Victory Random Pick/ Lựa chọn ngẫu nhiên đại lý
18:30-18:45 15min Victory Random Pick/ Lựa chọn ngẫu nhiên đại lý
19:00 1min Victory Opening Speech/ Khai mạc
      Toast
      Pleasant Talk 
    Victory Closing Speech/ Bế mạc