Thắng Lợi – Victory nhận giấy chứng nhận hợp quy cho thiết bị DJI

Vừa qua, các thiết bị bay không người lái của DJI do Thắng Lợi –[...]

1 Comment