Tại Airthinx, sứ mệnh của chúng tôi là sử dụng các công nghệ AI và IoT tiên tiến nhất để cải thiện môi trường cũng như sức khỏe và hạnh phúc của mọi người ở khắp mọi nơi. Đó không phải là một nhiệm vụ nhỏ, và chúng tôi phải đối mặt với thử thách.

LOGO AirThinx N e1634027564213 - AIRTHINX
LOGO AND N e1634027580265 - AIRTHINX
LOGO COLEPARMER N e1634027591790 - AIRTHINX
LOGO DJI N e1634027606869 - AIRTHINX
LOGO EIJKELKAMP N e1634027620799 - AIRTHINX
LOGO ELETTRONICA VENETA N e1634027630163 - AIRTHINX
LOGO ETS LINDGREN N e1634027641388 - AIRTHINX
LOGO FARO N e1634027651763 - AIRTHINX
LOGO GoodWill N e1634027660854 - AIRTHINX
LOGO HACH N e1634027670413 - AIRTHINX
LOGO HIOKI N e1634027680963 - AIRTHINX
LOGO KIMOTO N e1634027690704 - AIRTHINX
LOGO LD DIDACTIC N e1634027700670 - AIRTHINX
LOGO ONOSOKKI N e1634027710952 - AIRTHINX
LOGO peaktech N e1634027719464 - AIRTHINX
LOGO PHYWE N e1634027730423 - AIRTHINX
LOGO ROHDESCHWARZ N e1634027740879 - AIRTHINX
LOGO SH SCIENTIFIC N e1634027750421 - AIRTHINX
LOGO SKC N e1634027763851 - AIRTHINX
LOGO SOMMER N e1634027776748 - AIRTHINX
LOGO StormBee N e1634027786957 - AIRTHINX
LOGO TECORA N e1634027795983 - AIRTHINX
LOGO TOPCON N e1634027805528 - AIRTHINX
LOGO TRANSMILLE N e1634027815175 - AIRTHINX
LOGO TSI N e1634027823470 - AIRTHINX

Thiết bị phân tích khí

Airthinx IAQ

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phân tích khí

Airthinx PRO

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phân tích khí

Airthinx GO

GIÁ LIÊN HỆ

liên hệ với nhân viên kinh doanh

SALE Nguyen Hong Son e1634204044478 - AIRTHINX

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn hồng sơn

Khu vực miền Bắc

SALE Nguyen Nhu Y e1634204028547 - AIRTHINX

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Như Ý

Khu vực miền Trung

SALE Nguyen Quoc Loi e1634203954401 - AIRTHINX

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Quốc Lợi

Khu vực miền Nam