Tại Airthinx, sứ mệnh của chúng tôi là sử dụng các công nghệ AI và IoT tiên tiến nhất để cải thiện môi trường cũng như sức khỏe và hạnh phúc của mọi người ở khắp mọi nơi. Đó không phải là một nhiệm vụ nhỏ, và chúng tôi phải đối mặt với thử thách.

liên hệ với nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn hồng sơn

Khu vực miền Bắc

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Như Ý

Khu vực miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Quốc Lợi

Khu vực miền Nam