Phương pháp đo lường online chất rắn lơ lửng đáng tin cậy

Các thiết bị đo chất rắn lơ lửng của Hach® cung cấp các giải pháp cho việc đo lường chất rắn lơ lửng và độ đục trong nước uống tiêu chuẩn, nước thải và quy trình công nghiệp. Các thiết bị có tính năng tự làm sạch và công nghệ độc đáo để cải thiện độ chính xác của các kết quả đo lường cũng như tùy chọn sử dụng trong các khu vực nguy hiểm.
Đồng thời, các phương pháp và thiết bị thí nghiệm có thể được sử dụng thành công để xác minh hoặc hoàn thiện việc hiệu chuẩn các cảm biến quy trình.

Lợi ích của các giải pháp đo chất rắn lơ lửng từ Hach

  • Cải thiện độ chính xác: Sử dụng công nghệ hồng ngoài loại bỏ nhiễu màu sắc, giảm thiểu việc hiệu chuẩn và cải thiện độ chính xác.
  • An tâm: Khả năng tự làm sạch của thiết bị giảm thiểu giá trị sai lệch.
  • Dải đo rộng: Đo chất rắn lơ lửng lên đến 500 g/L.
  • Linh hoạt: Có nhiều tùy chọn lắp đặt cho đo ngâm trong hoặc đo trực tiếp trên đường ống.
  • Giảm chi phí: Kết hợp với phần mềm Real Time Control (RTC) của Hach®, một hệ thống hoàn chỉnh có sẵn, để điều chỉnh quy trình xử lý trong thời gian thực, giúp cơ sở của bạn tuân thủ quy định và giảm chi phí xử lý.

liên hệ

Quý khách vui lòng điền vào mẫu bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất