Tin tức

Ngày hội hướng nghiệp Trường ĐH Bách khoa Hồ Chí Minh

16:07 11/11/2019
Ngày hội hướng nghiệp Trường ĐH Bách khoa Hồ Chí Minh
08/11/2019 - Victory tham dự Ngày Hội tuyển dụng Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường ĐH Bách khoa Hồ Chí Minh

Ngày hội hướng nghiệp Trường ĐH Bách khoa Hồ Chí Minh

Ngày hội hướng nghiệp Trường ĐH Bách khoa Hồ Chí MinhNgày hội hướng nghiệp Trường ĐH Bách khoa Hồ Chí Minh

Thắng Lợi