Tin tức

Hội nghị quốc tế lần thứ 8 về Quang tử và Ứng dụng

18:19 16/08/2014
Hội nghị quốc tế lần thứ 8 về Quang tử và Ứng dụng

Từ ngày 12 - 16/8/2014, Đại học Duy Tân Đà Nẵng và Viện Vật lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đồng tổ chức Hội nghị Quốc tế về Quang tử và Ứng dụng lần thứ VIII & Hội nghị Quang học Quang phổ Toàn quốc lần thứ VIII.

CTCP Thiết bị Thắng Lợi là một trong những nhà tài trợ của hội nghị lần này, thông qua hội nghị, chúng tôi đã có cơ hội được tiếp xúc và giới thiệu thiết bị kính hiển vi quang phổ của hãng LD Didactic và kính hiển vi vật liệu của hãng Zeiss cho các nhà khoa học.

Thắng Lợi