Lĩnh vực hoạt động

Thiết bị nghiên cứu, quan trắc, kiểm soát môi trường

16:19 25/03/2020

Sản xuất và phân phối các thiết bị phân tích và hóa chất dùng trong kiểm tra chất lượng nước, được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp thực phẩm và nước giải khát, hoá chất, điện tử, môi trường, nước cấp và xử lý nước thải.

*Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường (máy quang phổ, thiết bị đo PH, độ đục, DO, ...)

*Hóa chất và thuốc thử

*Sản phẩm phân tích vi sinh

*Test kit… 

 Water Quality Testing and Analytical Instruments - Hach

Cung cấp thiết bị lấy mẫu đất, nước, bùn, đo mực nước ngầm.

 Smart Sensoring | Royal Eijkelkamp

TCR Tecora – Ý chuyên sản xuất các máy móc thiết bị dùng cho quan trắc môi trường, một số sản phẩm chủ chốt :

Hệ thống thu mẫu bụi, khí thải đẳng tốc tự động đáp ứng tiêu chuẩn châu âu và mỹ. 

Hệ thống thu mẫu dioxin liên tục tự động cho khí thải. 

Thiết bị thu mẫu khí và bụi trong môi trường xung quanh/ môi trường lao động. 

Thiết bị thu mẫu bụi PM10-PM2.5 trong môi trường loại 1 kênh và 2 kênh song song

 TCR Tecora Official

Quan trắc và kiểm tra các thành phần trong môi trường không khí như:

*Tốc độ gió, hướng gió, lượng mưa, mưa axit,    bức xạ mặt trời, nhiệt độ, độ ẩm, bụi, CO, CO2, NH3, . . .

Phân tích chất lượng nước:

 *Phân tích tổng xyanua, phân tích TP/TN, COD, Amoni, TOC, . . 

 HPHS (Hybrid pH sensor) - Wendy Schmidt Ocean Health XPRIZE

Với sự tham gia của các kỹ sư và nhà khoa học của cơ quan nghiên cứu đất & biển của Nhật Bản (JAMSTEC) hợp tác cùng Kimoto Electric Co., Ltd.,

​​​​​​​

Bơm lấy mẫu khí

Các thiết bị đo khí và môi trường ...

 SKC -- Science. Serving People.

​​​​​​​

Cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho các ngành khí tượng, thủy văn, nước, và địa chất.

Đo dòng chảy sử dụng phương pháp sensor từ cầu treo

 SOMMER Messtechnik - about us (EN)

​​​​​​​

Thiết bị đánh giá chất lượng môi trường với sức khỏe con người

 About TSI, Incorporated