Lĩnh vực hoạt động

Thiết bị giảng dạy đại cương, thực hành, dạy nghề

10:13 31/03/2020

Thiết bị thực hành Lý, Hóa, Sinh dành cho Sinh viên và học sinh 

Thiết bị giảng dạy đại cương dành cho giáo viên và học sinh sinh viên

 PHYWE Systeme GmbH & Co. KG

Thiết bị giảng dạy, thực nghiệm: 

Nghề Điện, điện tử viễn thông, tự động hóa, công nghệ ô tô

Công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, hóa học công nghiệp, thực phẩm, rượu bia, sinh thái, năng lượng mới

Thủy lực, khí nén, nhiệt, 

 Elettronica-Veneta

Thiết bị thí nghiệm đại cương

Thiết bị dạy nghề thực nghiệm

 LD DIDACTIC GmbH