Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực thiết bị đo lường, kiểm tra và hiệu chuẩn điện, điện tử

10:27 31/03/2020

Thiết bị phân tích chất lượng điện (PW 3198, 3197. . .)

Thiết bị ghi số liệu (dòng điện, điện áp, nhiệt độ, độ ẩm, rung,  ồn . . .)

Thiết bị đo dòng điện, điện áp, công suất . . . .

Thiết bị đo điện trở, điện trở cách ly, điện trở đất, .. .

Thiết bị đo nội trở Accu

 Hioki E.E. Corporation

Thiết bị kiểm chuẩn dòng điện, điện áp, điện trở, điện dung, điện cảm, nhiệt độ. . . . 

 TRANSMILLE

Dao động ký

Nguồn DC

Thiết bị phân tích phổ

Thiết bọ tạo tín hiệu

Thiết bị đo đầu cuối. . . 

 Rohde Schwarz

 

Thiết bị đo điện trường

Thiết bị đo từ trường

Thiết bị đo điện từ trường

 ETS-Lindgren Corporate Video