Lĩnh vực hoạt động

Thiết bị trắc đạc và kiểm tra vật liệu xây dựng

14:48 02/11/2019

Thiết bị trắc đạc, và kiểm tra vật liệu xây dựng

topcon-logo.JPG (333×217)

http://global.topcon.com/

http://topconvn.com/

  • Cung cấp các thiết bị trắc đạc và định vị: máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử, GPS, máy quan trắc dịch chuyển và biến dạng tự động, thiết bị phục vụ cho thi công các công trình, …
  • Ứng dụng: Giao thông, thủy lợi, xây dụng, tài nguyên và môi trường, khai thác khoáng sản, nông nghiệp, ngư nghiệp, giáo dục, …
  • Mục đích sử dụng: Trắc địa, đo đạc, khảo sát, lập bản đồ, xây dựng mạng lưới mốc khống chế, tư vấn giám sát thi công, nghiệm thu, quan trắc tất cả các hạng mục công trình xây dựng, …

http://www.sokkia.com.sg/ 

  • Cung cấp các thiết bị trắc đạc và định vị: máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử, GPS, máy quan trắc dịch chuyển và biến dạng tự động, thiết bị phục vụ cho thi công các công trình, …

https://www.faro.com/

  • Máy quét đo laser 3D
  • Công nghệ hình ảnh thực

https://www.dji.com/

  • Thiết bị máy bay không người lái (Drone)
  • Máy quay hành trình

 

Thắng Lợi