Lĩnh vực hoạt động

Thiết bị giảng dạy đại cương, thực hành, dạy nghề

14:29 02/11/2019

Thiết bị giảng dạy đại cương (lý, hóa, sinh), thực hành, dạy nghề.

Description: elettronica_veneta-logo-6

http://www.elettronicaveneta.com

Thiết bị giảng dạy, thực nghiệm: 

  • Nghề Điện, điện tử viễn thông, tự động hóa, công nghệ ô tô
  • Công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, hóa học công nghiệp, thực phẩm, rượu bia, sinh thái, năng lượng mới
  • Thủy lực, khí nén, nhiệt, 

Description: phywe_logo_resize-6-1http://www.phywe.com

  • Thiết bị thực hành Lý, Hóa, Sinh dành cho Sinh viên và học sinh 
  • Thiết bị giảng dạy đại cương dành cho giáo viên và học sinh sinh viên

http://www.ld-didactic.de/ 

  • Thiết bị thí nghiệm đại cương
  • Thiết bị dạy nghề thực nghiệm
Thắng Lợi