Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực thiết bị đo lường, kiểm tra và hiệu chuẩn điện, điện tử

14:25 02/11/2019

Lĩnh vực thiết bị đo  lường, kiểm tra và hiệu chuẩn điện, điện tử : 

www.hioki.com

www.hioki.com.vn

 • Thiết bị phân tích chất lượng điện (PW 3198, 3197. . .)
 • Thiết bị ghi số liệu (dòng điện, điện áp, nhiệt độ, độ ẩm, rung,  ồn . . .)
 • Thiết bị đo dòng điện, điện áp, công suất . . . .
 • Thiết bị đo điện trở, điện trở cách ly, điện trở đất, .. .
 • Thiết bị đo nội trở Accu

Description: transmille-logo-6

http://www.transmille.com

 • - Thiết bị kiểm chuẩn dòng điện, điện áp, điện trở, điện dung, điện cảm, nhiệt độ. . . . 

 

https://www.rohde-schwarz.com/vn

 • Dao động ký
 • Nguồn DC
 • Thiết bị phân tích phổ
 • Thiết bọ tạo tín hiệu
 • Thiết bị đo đầu cuối. . . 

http://www.ets-lindgren.com/ 

 • Thiết bị đo điện trường
 • Thiết bị đo từ trường
 • Thiết bị đo điện từ trường
Thắng Lợi