Lĩnh vực hoạt động

Hệ thống đo rung ồn

14:43 02/11/2019

Hệ thống đo rung ồn:

Description: ono111-6

http://www.onosokki.co.jp

  • Nhà cung cấp các thiết bị đo rung, ồn, tốc độ động cơ và cảnh báo dùng trong công nghiệp…

QUEST.jpg (176×49)

 

  • Máy đo độ ồn cơ bản, máy đo dộ ồn tích phân
  • Máy đo rung thiết bị, máy đo độ rung trên người
  • Thiết bị kiểm tra chất lượng không khí
  • Máy đo ứng suất nhiệt môi trường
Thắng Lợi