Các dự án hoàn thành

Một số dự án thực hiện năm 2018-2019

22:24 21/11/2019

NĂM THỰC HIỆN: 2018-2019

TT

Tên cơ quan ký hợp đồng

Chủng loại thiết bị

Giá trị hợp đồng (USD)

1

Tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân/ BQP

Thiết bị hiệu chuẩn

43,087

2

Công ty Cổ phần Cho Thuê Thiết bị Xây Dựng Kanamoto Fecon Hassyu

Máy toàn đạc điện tử

99,924

3

Công ty Cổ phần Cho Thuê Thiết bị Xây Dựng Kanamoto Fecon Hassyu

Máy toàn đạc điện tử

83,270

4

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Cảng - Kỹ Thuật Biển

Máy 3D Laser Scanner

69,936

5

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi Trường Quảng Trị

Thiết bị quan trắc môi trường

49,135

6

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

Hệ thống quang kế góc

352,956

7

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

Thiết bị đo hài - nháy và phụ kiện

58,443

8

Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Hệ thống định vị vệ tinh và máy toàn đạc điện tử

85,434

9

Công ty Cổ phần TECOTEC Group

Máy toàn đạc điện tử, thiết bị phân tích nước, thiết bị thực hành Vật lý

92,460

10

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Thiết bị quan trắc nước

188,177

11

Cục đăng kiểm Việt Nam

Cân điện tử di động

91,347

12

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Cảng - Kỹ Thuật Biển

Máy bay cánh quạt

148,260

13

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Kỹ thuật Hạ tầng Giao thông

Thiết bị đo và xác định vị trí khảo sát dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình

62,037

Thắng Lợi