Các dự án hoàn thành

Một số dự án thực hiện năm 2017-2018

22:19 31/12/2018

NĂM THỰC HIỆN: 2017-2018

TT

Tên cơ quan ký hợp đồng

Chủng loại thiết bị

Giá trị hợp đồng (USD)

1

Công ty CP Truyền thông Hanel

Thiết bị cho PTN

273,632

2

Công ty CP tư vấn thiết kế giao thông vận tải Phía Nam

Máy toàn đạc điện tử

53,882

3

Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Thái An

Máy toàn đạc điện tử

49,500

4

Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP

Máy toàn đạc điện tử

48,400

5

Cục Kỹ thuật Binh chủng/TCKT

Thiết bị đo lường

18,169

6

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thiết bị cho PTN Vật lý đại cương

116,509

7

Công ty TNHH Cung ứng thiết bị Hitech

Thiết bị cho PTN

490,183

8

Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam

Máy toàn đạc điện tử

70,396

9

Công ty CP Tư vấn công nghệ cao

Thiết bị cho PTN

142,200

10

Công ty CP Điện tử chuyên dụng Hanel

Thiết bị cho PTN

200,181

11

Công ty CP Điện tử chuyên dụng Hanel

Thiết bị cho PTN

41,879

12

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Cảng - Kỹ Thuật Biển

Máy toàn đạc điện tử

69,936

13

Công ty CP ICD Hồng Hà

Thiết bị cho PTN

162,691

14

Trung tâm Kỹ thuật Đo lường thử nghiệm Quảng Bình

Thiết bị thử nghiệm, đo lường

357,691

15

Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga

Trang thiết bị , vật tư phục vụ nghiên cứu

609,987

16

Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc

Thiết bị và hóa chất cho phòng thí nghệm

44,712

17

Telecom International Myanmar Co., Ltd.

Thiết bị đo lường điện

202,360

18

Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga

Thiết bị phân tích mẫu khí

94,107

Thắng Lợi