Các dự án hoàn thành

Một số dự án thực hiện năm 2016-2017

22:11 21/12/2017

NĂM THỰC HIỆN: 2016-2017

TT

Tên cơ quan ký hợp đồng

Chủng loại thiết bị

Giá trị hợp đồng (USD)

1

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Bộ thí nghiệm Hệ thống lạnh và điều hòa không khí

89,405

2

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình

Máy toàn đạc điện tử

32,236

3

Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế

Thiết bị phòng thí nghiệm cho Khoa Dược

30,900

4

Đài Khí Tượng Thủy Văn Khu Vực Nam Bộ

Vật tư, linh kiện thay thế thường xuyên của trạm quan trắc môi trường không khí.

43.416

5

Công ty CPTB SISC Việt Nam

Hóa chất cho PTN

42,057

6

Công ty CP tự động hóa Bách Khoa TNT

Thiết bị cho PTN

22,081

7

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế

Thiết bị cho dự án Bệnh Viện Bạch Mai

45,390

8

Công ty TNHH Thiết bị đo lường và kiểm nghiệm

Thiết bị cho PTN

23,279

9

Công ty TNHH MTV Thông tin M3

Máy đo kiểm tra Anten

463,666

10

Công ty TNHH MTV Thông tin M3

Thiết bị lắp ráp Anten

186,812

11

Công ty TNHH Thiết bị đo lường và kiểm nghiệm

Thiết bị cho PTN

23,279

12

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật – Bộ Công an

Thiết bị phân tích điện dùng cho PTN 

330,000

13

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Tiền Giang

Máy toàn đạc điện tử

57,080

14

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình

Máy toàn đạc điện tử

31,956

15

Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh

Mua thiết bị định vị vệ tinh

49,956

16

Công ty CP Mopha

Máy toàn đạc điện tử

70,279

17

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam

Thiết bị phân tích ngành nước

53,394

18

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi

Thiết bị cho phòng thí nghiệm

112,595

Thắng Lợi