Các dự án hoàn thành

Một số dự án thực hiện năm 2014-2015

22:53 31/12/2015

NĂM THỰC HIỆN: 2014-2015

TT

Tên cơ quan ký hợp đồng

Chủng loại thiết bị

Giá trị hợp đồng (USD)

1

BQL các dự án nghề vốn ODA – Tổng cục dạy nghề

Thiết bị vận hành và sửa chữa điện lạnh

615,000

2

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Thiết bị cho phòng thí nghiệm

930,000

3

Trường Đại học Vinh

Thiết bị phòng thí nghiệm môn Vật lý, Sinh học cho trường PTTH Chuyên.

288,000

4

Trường Đại học Vinh

Thiết bị thí nghiệm cho đào tạo giáo viên Vật Lý

197,200

5

Trường CĐ Nghề kỹ thuật thiết bị y tế

Thiết bị đo và kiểm tra Điện, Điện tử, Bộ thí nghiệm mạch Điện tử

237,600

6

Cục Quản lý tài nguyên nước

Thiết bị quan trắc, giám sát nguồn nước

905,000

7

Trường Cao đẳng giao thông vận tải 2

Thiết bị thí nghiệm đường ôtô, thiết bị định vị GPS và máy thủy bình quang cơ

93,333

8

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Thiết bị phòng thí nghiệm sinh - hóa - môi trường

643,350

9

Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế

Thiết bị quan trắc, giám sát nguồn nước

690,000

10

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN quốc gia

Trang thiết bị phục vụ thi công các công trình nghiên cứu, điều tra qui hoạch tài nguyên nước cho lĩnh vực tài nguyên nước

289,440

11

Trung tâm Kỹ thuật đo lường thử nghiệm Quảng Bình

Thiết bị thử nghiệm

298,545

12

Công ty CP Công nghệ dịch vụ điện tổng hợp GEST

Thiết bị điện

191,913

13

Đại học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội

Thiết bị phòng thí nghiệm kỹ thuật địa chất và tài nguyên nước dưới đất

437,700

Thắng Lợi