Các dự án hoàn thành

Một số dự án thực hiện năm 2013-2014

22:00 31/12/2014

NĂM THỰC HIỆN: 2013-2014

TT

Tên cơ quan ký hợp đồng

Chủng loại thiết bị

Giá trị hợp đồng (USD)

1

Trường ĐH Y tế công cộng

Thiết bị phòng thí nghiệm môi trường

250.000

2

Trường CĐ Nghề kỹ thuật thiết bị y tế

Thiết bị đo và kiểm tra Điện, Điện tử, Bộ thí nghiệm mạch Điện tử

290.000

3

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thiết bị hóa học

30.000

4

Sở Khoa học và Công nghệ

Thiết bị đo lường thử nghiệm

21.000

5

Trường THPT chuyên Lê Khiết

Thiết bị thí nghiệm giảng dạy

100.000

6

Sở Khoa học công nghệ tỉnh Quảng Bình

Thiết bị đo lường thử nghiệm

21.000

7

Trường Đại học Dầu Khí Việt Nam

Thiết bị cho phòng thí nghiệm hóa học

57.000

8

Viện Dầu khí Việt Nam

Thiết bị phân tích

31.428

9

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Cung cấp Hệ thiết bị tạo màng cỡ lớp nguyên tử và Hệ tạo sol khí

350.000

10

Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ

Thiết bị phòng thí nghiệm môi trường

238,095

11

TT Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường

Vật tư linh kiện cho các trạm tự động quan trắc môi trường không khí

165,540

12

Trường Đại học Miền Đông

Các bài thí nghiệm môn Vật lý

115,000

13

TT kỹ thuật đo lường thử nghiệm Quảng Bình

Thiết bị thử nghiệm

308,356

14

Trường THPT chuyên Lê Khiết

Thiết bị giảng dạy cho phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh

233,000

15

BQL Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn

Thiết bị xử lý nước thải

155,000

16

Chi cục tiểu chuẩn đo lường chất lượng thành phố Hồ Chí Minh

Thiết bị thử nghiệm điện

227,314

Thắng Lợi