Các dự án hoàn thành

Một số dự án thực hiện năm 2012-2013

22:38 31/12/2013

NĂM THỰC HIỆN: 2012-2013

TT

Tên cơ quan ký hợp đồng

Chủng loại thiết bị

Giá trị hợp đồng (USD)

1

Trung tâm kỹ thuật Đo lường thử nghiệm tỉnh Quảng Bình

Cung cấp thiết bị đo lường thử nghiệm

93.333

2

BQL Dự án phát triển giáo viên THPT&TCCN

Thiết bị phòng thí nghiệm cơ bản

33.000

3

BQL Dự án cái thiện nguồn nước ngầm tại Việt Nam

Thiết bị quan trắc

33.824

4

Viện Công nghệ xạ hiếm

Thiết bị phòng thí nghiệm cơ bản

99.970

5

BQL Dự án nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam

Thiết bị quan trắc nước dưới mặt đất

571.428

6

BQL Dự án phát triển giáo viên THPT&TCCN

Thiết bị điện tử

311.838

7

Trung tâm nghiên cứu phát triển an toàn  môi trường dầu khí

Thiết bị đo đạc hiện trường

39.035

8

BQL Dự án nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam

Thiết bị quan trắc số lượng nước mặt

550.946

9

TT Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường

Vật tư linh kiện cho các trạm tự động quan trắc môi trường không khí

185.575

10

Văn phòng Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

Cung cấp và lắp đặt thiết bị xác định diện tích bề mặt, bộ khử khí chuẩn bị mẫu đo, và các thiết bị phòng thí nghiệm

164.571

11

Đại học Đà Nẵng

Thiết bị cho trung tâm thí nghiệm xây dựng cầu đường

31.594

12

Học viện Kỹ thuật quân sự

Thiết bị công nghệ lĩnh vực Công nghệ vật liệu quân sự  cho PTN Vật liệu

67.614

13

Hochiminh City University of Technology

Thiết bị trắc địa

23.650

14

Xí nghiệp đo vẽ ảnh số và địa tin học

Thiết bị trắc địa

33.646

15

ĐH Dầu khí Việt Nam

Thiết bị thí nghiệm các môn đại cương Lý – Hóa - Cơ

167.600

16

Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga

Dụng cụ thủy tinh sử dụng cho phòng thí nghiệm

66.673

17

ĐH Bách Khoa Hà Nội

Thiết bị từ kế mẫu rung

276.100

18

BQL Dự án phát triển giáo viên THPT&TCCN

Thiết bị phòng thí nghiệm Lý Hóa Sinh

214.200

19

BQL và phát triển dự án – ĐH Quốc gia Hà Nội

Thiết bị phòng thí nghiệm môn Sinh lý và Y tế cộng đồng

172.229

20

ĐH Bách Khoa Hà Nội

Cung cấp hệ thiết bị đo hiệu ứng Hall và thiết bị nhiệt thủy phân

500.000

Thắng Lợi