Các dự án hoàn thành

Một số dự án thực hiện năm 2011-2012

22:30 31/12/2012

NĂM THỰC HIỆN: 2011-2012

TT

Tên cơ quan ký hợp đồng

Chủng loại thiết bị

Giá trị hợp đồng (USD)

1

Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Thiết bị phòng thú y, sức khỏe gia súc, sinh lý gia súc

209.141

2

Xí nghiệp khảo sát và xây dựng điện

Cung cấp hệ thống định vị vệ tinh

23.571

3

Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam

Thiết bị định vị

37.150

4

Viện Khoa học vật liệu ứng dụng

Các thiết bị cho PTN nghiên cứu khoa học vật liệu ứng dụng

67.832

5

Công ty cổ phần than Hà Lầm

Cung cấp máy toàn đạc điện tử

27.200

6

CTCP Tư vấn ĐTXD giao thụng tỉnh BR-VT

Cung cấp hệ thống định vị vệ tinh

40.260

7

Trường ĐH Hùng Vương

Cung cấp và lắp đặt thiết bị cho PTN sinh học

21.601

8

Viện Nhiệt đới môi trường – TP Hồ Chí Minh

Cung cấp và lắp đặt thiết bị cho trạm quan trắc và phân tích môi trường

265.764

9

Viện công nghệ sinh học

Cung cấp và lắp đặt các thiết bị cho PTN công nghệ sinh học

20.000

10

ĐH Thủy lợi

Cung cấp và lắp đặt thiết bị thí nghiệm phòng thí nghiệm thủy điện

69.558

11

ĐH Vinh

Cung cấp trang thiết bị cho PTN kỹ thuật viễn thông

59.045

12

TT Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường

Cung cấp vật tư, linh kiện thay thế thường xuyên cho các trạm tự động quan trắc môi trường không khí năm 2011

136.593

13

BQL Dự án Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam

Cung cấp trang thiết bị quan trắc

300.558

14

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường

37.247

15

CT TNHH MTV tài nguyên và môi trường miền Nam

Cung cấp máy toàn đạc điện tử

48.000

16

ĐH Thái Nguyên

Cung cấp thiết bị thực hành hóa học

52.172

17

Cụng ty cổ phần than Vàng Danh - TKV

Cung cấp thiết bị máy đo lưu tốc và máy toàn đạc điện tử

36.173

18

ĐH Khoa học tự nhiên

Cung cấp máy phân tích cực phổ cho PTN Hóa dược

31.969

19

ĐH Tiền Giang

Cung cấp thiết bị cho phòng thực hành bộ môn xây dựng

28.705

20

ĐH Giao thông vận tải

Cung cấp thiết bị bảo vệ môi trường và an toàn giao thông

267.556

21

BQL và phát triển dự án – ĐH Quốc gia Hà Nội

Cung cấp thiết bị nghiên cứu chế tạo vật liệu và ứng dụng cụng nghệ Nano

147.860

22

ĐH Bách khoa Hà Nội

Cung cấp thiết bị modul PTN hóa học cho PTN Nano quang điện tử

84.828

23

BQL Dự án Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam

Cung cấp thiết bị quan trắc nước dưới đất

41.884

24

ĐH Thái Nguyên

Cung cấp thiết bị PTN hóa học

53.000

25

ĐH Vinh

Cung cấp và lắp đặt PTN kỹ thuật viễn thông

59.000

26

Công ty CP Than Núi Béo- Vinacomin

Cung cấp hệ thống định vị vệ tinh

55.193

27

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường 2

Cung cấp cá thiết bị dụng cụ thử nghiệm an toàn cho đồ chơi trẻ em

76.660

28

ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng thí nghiệm kỹ thuật cao

28.448

29

Cao đẳng Lương thực thực phẩm

Cung cấp và lắp đặt cho phòng thí nghiệm hóa

24.380

30

Viện khoa học vật liệu ứng dụng

Cung cấp thiết bị cho dự án Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu khoa học vật liệu

64.602

31

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh

Cung cấp thiết bị thử cao áp

21.330

32

Viện nhiệt đới môi trường

Cung cấp và lắp đặt thiết bị cho trạm quan trắc và phân tích  môi trường

394.790

33

Sở Khoa học công nghệ Cần Thơ

Cung cấp thiết bị đo lường điện

124.984

34

Sở Khoa học công nghệ Cần Thơ

Cung cấp thiết bị thử an toàn điện

248.236

Thắng Lợi