Các dự án hoàn thành

Một số dự án thực hiện năm 2010-2011

22:29 31/12/2011

NĂM THỰC HIỆN: 2010-2011

TT

Tên cơ quan ký hợp đồng

Chủng loại thiết bị

Giá trị hợp đồng (USD)

1

Trường Đại học Huế

Thiết bị điện viễn thông

     80.000

2

Dự án phát triển giáo viên THPT & TCCN

Thiết bị PTN hóa học

729.412

3

Dự án phát triển giáo viên THPT & TCCN

Thiết bị PTN sinh học

880.622

4

Dự án phát triển giáo viên THPT & TCCN

Thiết bị PTN vật lý

708.899

5

BQL DA Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam

Cung cấp trang thiết bị quan trắc

315.585

6

Viện nhiệt đới môi trường

Thiết bị quan trắc và phân tích môi trường

279.053

7

Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội

Cung cấp và lắp đặt các thiết bị phục vụ nghiên cứu về công nghệ Nano

409.489

8

Trường Đại học Huế

Thiết bị phòng thí nghiệm khoa Dược

26.778

9

Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Thiết bị cho PTN bảo quản nông lâm sản

246.505

10

Trường Đại học Thủy Lợi

Các bài thí nghiệm Vật lý

30.502

11

Cục đăng kiểm Việt Nam 

Cân điện tử di động

24.506

12

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thiết bị PTN Thông gió an toàn Hầm lò và Điện - điện tử

55.665

13

Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin

Cung cấp và lắp đặt các thiết bị môi trường

39.110

14

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng III

Cung cấp thiết bị cho Trạm kiểm dịch thực vật Thừa Thiên Huế

36.222

15

Viện Công nghệ mới – Viện KH-CN Quân sự

 

Thiết bị hóa sinh cho Phòng thí nghiệm công nghệ và thiết bị xử lý môi trường quân sự

75.550

16

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I

Cung cấp thiết bị cho Trạm kiểm dịch thực vật Hạ Long

44.347

17

Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)

Cung cấp và lắp đặt thiết bị Phòng thí nghiệm

75.810

18

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

Thiết bị thí nghiệm hóa sinh, vi sinh

196.579

19

Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam

Cung cấp dụng cụ, thiết bị phụ trợ và hóa chất cho phòng thí nghiệm

30.865

20

Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam

Cung cấp thiết bị nghiên cứu đất, bảo vệ thực vật

78.235

21

Trung tâm NCPT An toàn  môi trường dầu khí – Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam (TP Hà Nội)

Cung cấp và lắp đặt máy ly tâm ống nhỏ, bơm hút khí cá nhân và phụ kiện

17.331

21

Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động

Cung cấp các thiết bị nghiên cứu điều kiện lao đông

74.514

22

BQL Dự án mở rộng công năng nhà thí nghiệm Trung tâm kiểm tra đo lượng chất lượng 2

Cung cấp và lắp đặt thiết bị đo lường thử nghiệm lý, hóa và điện

37.700

Thắng Lợi