Các dự án hoàn thành

Một số dự án thực hiện năm 2009-2010

22:28 31/12/2010

NĂM THỰC HIỆN: 2009-2010

TT

Tên cơ quan ký hợp đồng

Chủng loại thiết bị

Giá trị hợp đồng (USD)

1

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG HN

Cung cấp thiết bị đo lường điện tử

125.000

2

Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Cung cấp thiết bị đo lường

21.354

3

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thiết bị PTN Lý - Địa

117.000

4

Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công An

PTN cao tần và siêu cao tần

287.500

5

Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã

Thiết bị đo lường kiểm tra

100.000

6

Học viện kỹ thuật quân sự

Thiết bị đo

20.000

7

Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công An

PTN linh kiện và mạch điện tử chuyên dụng

116.281

8

Trường Đại học Xây dựng

Thiết bị PTN vật lý đại cương

217.000

9

Trường cao đẳng truyền hình

Cung cấp thiết bị đo lường

20.256

10

Trường Đại học Sư phạm Huế

Phòng thí nghiệm vật lý

45.000

11

Trường Đại học Tây Bắc

Thiết bị cho PTN Vật lý

27.252

12

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG HN

PTN các hệ tích hợp thông minh

229.411

13

Viện Vũ khí – Tổng cục CNQP

PTN mạch điện tử và tự động hóa

95.118

14

Đại học Huế

PTN điện tử – viễn thông

131.941

15

Công ty CP điện tử và truyền hình cáp Việt Nam

Cung cấp thiết bị thí nghiệm vật lý cho Cục khảo thí – Bộ GD&ĐT

146.482

16

Trường Đại học Bách khoa T/p HCM

PTN trọng điểm quốc gia điều khiển số & kỹ thuật hệ thống

127.712

17

Công ty điện lực 3

Cung cấp thiết bị, dụng cụ đo lường

40.380

18

Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công An

Cung cấp thiết bị nghiệp vụ mẫu và linh kiện

70.588

19

Công ty điện lực 3

Cung cấp thiết bị kiểm tra

25.215

20

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Cung cấp thiết bị hóa sinh

65.245

21

Đại học Vinh

Cung cấp thiết bị PTN hóa

32.000

22

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Thiết bị PTN vật lý đại cương

35.258

23

Ban QLDA đầu tư chuẩn đo lường quốc gia giai đoạn II

Thiết bị chuẩn đo lường lĩnh vực mức áp suất âm

150.230

24

Dự án phát triển giáo viên THPT & TCCN

Thiết bị PTN cơ sở kỹ thuật cơ khí và điện tử viễn thông

309.791

25

Viện Vũ khí – Tổng cục CNQP

Thiết bị đo âm thanh

161.112

Thắng Lợi