Các dự án hoàn thành

Một số dự án thực hiện năm 2008-2009

22:19 31/12/2009

NĂM THỰC HIỆN: 2008-2009

TT

Tên cơ quan ký hợp đồng

Chủng loại thiết bị

Giá trị hợp đồng (USD)

1

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Thiết bị cho PTN vật lý đại cương

84.000

2

Viện KHKT bảo hộ lao động

Thiết bị đo lường

120.000

3

Trường Đại học Cần Thơ

Thiết bị cho PTN hoá học

130.808

4

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thiết bị cho PTN hoá học

40.000

5

Trung tâm đo lường

Thiết bị phân tích rung ồn

25.000

6

Cục đăng kiểm Việt Nam

Thiết bị đo lường kiểm định

42.000

7

Viện Địa lý

Thiết bị cho PTN sinh học môi trường

59.920

8

Trường Đại học Hàng hải

Thiết bị cho PTN điện tử viễn thông

93.750

9

Trường Đại học SP Kỹ thuật Hưng Yên

Thiết bị đo lường

40.000

10

Trường Đại học Tây Bắc

Thiết bị cho PTN Vật lý

94.000

11

Viện Khoa học Vật liệu

Hệ thống chế tạo module quang hàn điểm bằng laser

101.232

12

Trường Đại học Trà Vinh

Thiết bị cho PTN Vật lý đại cương

145.000

13

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG HN

Thiết bị điện tử viễn thông

79.000

14

Trường Đại học Công nghiệp

Thiết bị đo lường

15.000

15

Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công An

PTN linh kiện và mạch điện tử

185.000

16

Tổng Công ty Viễn thông Quân đội ( Vietel)

Thiết bị đo lường kiểm tra

55.000

17

Trường Đại học Vinh

Thiết bị phòng thí nghiệm hóa sinh

40.000

18

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thiết bị phòng thí nghiệm Vật lý

18.750

19

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG HN

Thiết bị tạo mẫu bằng công nghệ laser

333.300

20

Trường Đại học Bách khoa T/p HCM

Thiết bị thí nghiệm hóa sinh

150.000

21

Viện Nghiên cứu cơ khí

Thiết bị dò khuyết tật siêu âm

34.375

Thắng Lợi