Hệ phân tích bề mặt vật liệu

http://www.quantachrome.com/

ü  Hệ phân tích bề mặt vật liệu

ü  Thiết bị đo kích thước lỗ xốp vật liệu

üMáy đo độ hấp phụ

Các tin khác